T.C SAĞLIK BAKANLIĞ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜAyakta Teşhis ve Tedavi Kurumları İnceleme ve Denetleme Birimleri ‘ne

 

 

 

 

 Konu : Sağlık Kabinleri işleyiş ve ruhsatlandırma genelgesinde yeniden düzenlenmesi talebi.
 

 

SAĞLIK KABİNLERİ DERNEĞİ olarak Sağlık bakanlığın 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve diğer kanun hükümlerine göre çalışma şartları ve özellikleri belirlenmiş olan SAĞLIK KABİNLERİ yönetmeliği değişen koşullar ve Türkiye Ekonomisine bağlı koşullar dikkate alınarak yönetmeliğimizin tekrar düzenlenmesi ni talep ediyoruz.

Genel Toplum Sağlığını geliştirmek ,korumak ve tedavi amacıyla ilğili yönetmeliğin koşullarına göre açılışı gerçekleştirilen SAĞLIK KABİNLERİ , Ülkemizin çeşitli bölgelerinde halkımıza tüm gücüyle meslek ilkelerine bağlı kalarak sevgi ve merhametle hizmet vermektedir. Aile sağlığı merkezlerinden sonra halkımıza en yakın sağlık kuruluşu olan SAĞLIK KABİNLERi özveri ile yıllardır halkımızın hasta bakım ve hemşirelik hizmetlerini yerine getirmektedir. Özveri ,emek ve fedakarlık isteyen bu yolda halkımızın her zaman yanında olmayı amaç edinmiş bulunmaktayız.

Vatanımız için canını ortaya koyan şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize ücretsiz uygulamalarımız vardır. İhtiyac sahibi kimsesiz hasta ve yaşlılarımızdanda hiçbir ücret talep etmemekteyiz.

 

Bizler SAĞLIK KABİNLERİ olarak üslendiğimiz bu sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmek için and içmiş bulunuyoruz. Hemşirelik ilkelerine bağlı kalınarak ilğili yönetmeliğimize göre hareket etmekteyiz.

 

Gerek ülkemizde ve gerek değişen koşullar doğrultusunda şu anki yönetmeliğimizde değişikliğe gidilmesi SAĞLIK KABİNLERİNİN işleyişi ve çalışma şartlarının daha verimli olacağı kanaatindeyiz.

 

Bu doğrultuda bazı eksik kalan ve bizim çalışma şartlarımızı zorlayan ve maddi olarak sıkıntıya düşüren bazı şartlar vardır.

 

 

  • Sünnet Uygulaması ; yıllardır ülkemizin sünnet ihtiyacını karşılayan SAĞLIK KABİNLERİ yeni yönetmeliğe göre Sünnet uygulaması çıkarılmıştır. Yıllardır binlerce sünnet yapmış olan

biz sağlık kabinlerinin elinden alınan bu uygulama maddi gelirimizi düşürmüştür. Bazı sağlık kuruluşlarında 1900 TL gibi rakamlarda Sünnet uygulaması yapıldığı bilgisine sahibiz. Ve Sünnet fiyatını yükseltmek adına Genel anestezi uygulamasınında yapıldığı bilgisine ulaştık. Bu tip uygulamalar ve gereksiz anestezi uygulamaları yeni gelişim çağındaki çocuklarımıza zarar vermektedir. Ayrıca Suriye deki savaştan gelen dar gelirli Suriyeli lerin bu yüksek fiyatlar ile sünnet yaptırmak istemedikleri ve kendi aralardında kötü koşullarda sünnet yapıldığı duyumunu aldık. Eğitim ve öğrenim görüp HAK ettiğimiz sünnet uygulamasının kabinlerimizde uygun koşullar altında gerekirse anlaşmalı Doktor ile tekrar kabinlerde yapılabilmesi için gerekli adımların atılmasını ve toplu Sünnetlerde bizlerinde bu taleplere cevap verebilmesini talep ediyoruz..

  • Hacamat tedavisi ; Ameliyat olmayan uygulamalar Küçük Cerrahi uygulama olarak adlandırılır. Dikiş atma, Derialtı iltihap alma ,nasır bakımı gibi yüzeysel derialtında yapılan uygulamalar küçük cerrahi işlemler olarak geçmektedir. HACAMAT ta kısaca derialtında biriken toksinlerin atılması için yapılan derialtı uygulamadır. Çoğunluğu müslüman olan ülkemizde ,sünnet olarak ve tedavi olarak yıllardır HACAMAT uygulaması yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın bu ihtiyacı merdiven altı diye tabir edilen yerlerde ve kendi evlerinde tamamen STERİL tekniklerden uzak ve bilinçsizce yapılmaktadır. Hacamat sonrası SAĞLIK KABİNLERİMİZE ,hacamattan müzdarip olmuş vatandaşlarımıza zaman zaman pansuman yapıyoruz. Sağlık Bakanlığının belirlediği hacamat yönetmeliğine SAĞLIK KABİNLERİNİNDE eklenmesini talep ediyoruz. Bu vesile ile halkımız merdivenaltı yerlerde ,bilinçsizce hacamat yaptırmalarının önüne gecmiş olacağını düşünüyoruz.

  • 1997 yılında ki genelgemizde belirlenen ismi SAĞLIK KABİNİ olarak belirlenen işyerlerimizi halkımız zaman zaman anlamakta zorluk çekmektedir. KABİN kelimesinin Türkçemizde pek çok karşılığı olduğundan anlam kargaşası oluşturmaktadır. Bu Sebeble halkımızın daha iyi anlayabileceği uygun bir isim talep ediyoruz.

  • İŞ SÜREKLİLİĞİ VE İZİN ; Şu an ki mevcut düzenlemede SAĞLIK KABİNİ işleten meslektaşlarımızın en müzdarip olduğu konulardan biri ise yanında çalıştırabileceği meslektaşının ortak olma zorunluluğu.

Bazen ortaklı ,bazen ise tek açılan SAĞLIK KABİNLERİ 365 gün hizmet vermektedir. Bazen tek bazen ise ortak işletmelerde dönüşümlü çalışılmaktadır. Tek çalışılan SAĞLIK KABİNLERİNDE zaman zaman izin problemli ,hastalık , eş durumları,vefat gibi insanın doğasında olan mazeretlerde kapatmak zorunda kalmaktadır. Bu ise verdiğimiz hizmeti aksatmaktadır , zaman zaman hastalarımızı magdur etmektedir ve maddi olarakta bizleri zorda bırakmaktadır. Gerekli hallerde yine meslektaşlarımızdan yardım almak bu yükümüzü hafifletecektir. Belirli günlerde ,belirli zaman aralığında (part-time ) meslektaşlarımızdan istifade edebilmeyi ve ortak olma zorunluluğunun ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz.

 

 

  • Kendi Kendini Denetleyen Kurul ; Tüm sağlık işletmelerinde ve diğer sektörlerde zaman zaman kendi kendini denetleyen mekanizmalar bağlı olunan bakanlığın ilgili kuruluşa güvenini pekiştirmektedir. SAĞLIK KABİNLERİNİ bir arada Toplayan SAĞLIK KABİNLERİ DERNEĞİ kendi içdenetim mekanizmasını ortaya koyarak Bakanlığımızın ve müdürlüğümüzün denetimleri haricinde denetimler yaparak ,daha sağlıklı ve verimli sağlık kabinlerimiz olacağı kanaatindeyiz. Yeni açılaçak SAĞLIK KABİNİ ve mevcut sağlık kabinlerinin üzerinde DERNEĞİMİZİN RESMİ yaptırım olabilmesini ve DERNEK üyeliğinin zorunlu olmasını talep ediyoruz.

  • Kulak Delme; Estetik ve adet olarak yapılan bu uygulama sonuç itibari ile yumuşak dokuya yapılan delim işlemidir. Bu işlem steril ve hijyenik koşullarda yapılmadığında sıkıntılı sonuçlar dogurabilmektedir. SAĞLIK KABİNLERİMİZ denetlemelerden geçen, temiz ve steril çalışma şartlarını sağlayan kurumdur. Bu sebeple Kulak Delme işlemi için en ideal uygulama merkezidir. Piercing uygulaması yapan yerler ,kuyumcular,eczaneler(yakında yasaklandı) gibi sağlık kuruluşu olmayan yerlerde yapılabilen Kulak delme işleminin SAĞLIK KABİNLERİNDE zaman zaman yapılması yasaktır denilmektedir.Talebimiz Kulak Delme işlemlerinin daha sağlık olabilmesi için sadece SAĞLIK KABİNİ gibi Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarında yapılmasıdır.

  • Devlet Desteği ; Yıllardır SAĞLIK KABİNLERİ olarak devlete olan yükümlülüklerimizi eksiksiz olarak yerine getirme gayretindeyiz. Verdiğimiz vergilerimiz ile Devletimizin dahada güçlü olabilmesi için uğraşıyoruz. Zaman zaman SAĞLIK KABİNLERİ olarakta sıkıntılı zamanlar yaşayabiliyoruz. Ekonomik koşullarda göze alındığında Hemen hemen her sektörde Maddi sorunlar olabiliyor. Ve devletimiz destek kredisi gibi uygulamalar ile değişik sektörlere yardımcı olmaktadır. Bizlerde zaman zaman maddi destek duyuyoruz. Bu desteğin Devletimiz tarafından uygun zaman aralığında bizlerede verilmesini talep ediyoruz.

  • Sağlık kuruluşları ile anlaşmalar ; Sağlık kuruluşları yoğunluğa bağlı olarak zaman zaman yetersiz kalabiliyor. Bu tip durumlarda hastalarımız bizlerden destek beklemektedir. Şu anki mevcut düzenlemede Aile planlaması gereği olarak BetahcG (gebelik Testi) yapmaktayız. BetahcG tahlili kandan bakıldığında kesin sonuç verirken ,idrar stribi ile bakıldığında şüphelidir. Bizlerde kandan bakıp hastalarımıza kesin ve güvenilir sonuç vermekteyiz. Gelen talepler doğrultusunda bazen doktor istemi ile istenilen tahliller ve bazen ise kontrol amacıyla yapılan tahliller ( Diyabet tahlilleri,Kolestrol tahllilleri vb.) için bize başvurulmaktadır. Normal Şartlarda Ellerindeki Laboratuvar Tüpleri ile başvuranların kanlarını alıp kendilerine teslim ediyoruz ve istedikleri laboratuvara götürmektedirler. Evden çıkamayan hastalarmızın ise evine gidip yine kendi laboratuvar tüplerine kanlarını alıp teslim etmekteyiz. Bu tip işlemlerde hastalarımızın yaşam kalitesini ve standartlarını yükseltmek için Anlaşmalı laboratuvar ile gebelik tahhlili ve doktor istemi olan tahlilleri yapabilmek istiyoruz. Bu uygulama hem SAĞLIK KABİNLERİMİZİN kalkınması hemde hastalarımıza maddi ve manevi destek olacaktır. Bu tip Sağlık kuruluşları ile anlaşmalı çalışabilmek istiyoruz.

  • Acil Müdahale ve İlk yardım uygulamaları ; Yetkimiz dahilinde yaptığımız acil durum uygulamaları yönetmeliklerde kesin olarak belirtilmemektedir. SAĞLIK KABİNİ açmış kişiler Acil müdahale yapmaya yetkili kimselerdir. SAĞLIK KABİNLERİNİN yaptığı acil müdahale ve ilk yardımlar hastalarımıza zaman kazandırmaktadır. 112 ve diger acil ambulansların hastaya müdahalesine gecene kadar zaman kazandırmaktadır ve Hayatta tutmaktadır. Bu tip uygulamalar yönetmeliğimizde kesin olarak belirtilmemiştir. Bu yüzden deneyimlerimiz gözönünde bulundurularak müdahale etmekteyiz. Bazı ikilemleri ortadan kaldırabilmek adına bu acil yardım uygulamasının detaylandırılması yerinde olacaktır diye düşünüyoruz. Örneğin Tansiyonu Düşen hastamıza Dünya Sağlık Örğütünün öngördüğü tıbbi işlem olarak , %9 Sodyum Klorür Serum uygulanarak şoka girmesini önlemede ve dolasımı düzenlemede yardımcı olur. Bunun gibi benzeri durumlarda Glikoz seviyesi düşmüş hastaya ilk müdahale olarak %5 Dextroz i.v formunda uygulanması ilk başta gelen tıbbi uygulamadır. Yüksek ateş durumlarındayapılan uygulamarda aynı şekilde bir an önce müdahale edilmesi gerektiren durumlardır. Mahallerde en yakın ulaşılabilen sağlık kuruluşu olduğumuz için ilk müracat bize olabiliyor. Bu durumlarda hastaneye sevkine kadar gecen sürede bu uygulamaları uygulayabileceğimizi belirtir ifade olmasını talep ediyoruz.

 

  • Tanıtım Yasağı ; SAĞLIK KABİNLERİMİZ 1997 yılından beri faaliyette olmasına karşın halen çoğu kesim tarafından kabinlerimiz tam anlaşılmamaktadır. Yapığımız işlemleri ,kabinin konumunu ve adresini tam belirtebileceğimiz, reklam mecraları yasaklar kapsamındadır. Tanıtıcı Afiş ve reklam broşürlerinin halkımızın bizlere daha kolay ulaşmasını sağlayacağı düşüncesindeyiz. Bu yüzden Tanıtım ve bilgi amaçlı broşürlerin yasaklar kapsamından çıkarılmasını temenni ediyoruz.

 

 

 

 

 

Halk sağlığını korumak ve geliştirmek amacında olan SAĞLIK KABİNLERİMİZİN bu istekleri için gerekli düzenlemelerin yapılması bizleri memnun edecektir. Gereğini arz ederim

 

 

SAĞLIK KABİNLERİ DERNEĞİ

Başkan

 

 

 

 

Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yaz


En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.

Faydalı Linkler